Header

نرم افزار موبایل

دانلود اپیکیشن ios ایفون / ایپد

در چند ثانیه مراحل زیر را طی نمایید

1.بازکردن سایت در مرورگر safari

2.انتخاب گزینه add to Home Screen

3.انتخاب گزینه Add

4.نصب به پایان رسید از نسخه نا محدود اینستا های لذت ببرید

w w w . i n s t a h i . i r